На якісні показники САК»

Виконала:

Ст. гр.М-211 О.В.Будняк

Перевірила: С.І.Арсеньева

2014р.

МЕТА: Вивчення впливу чистого запізнювання на динамічні та частотні

якості САК.

Теоретична частина:

Системою з запізнюванням називають систему, в якій реакція на виході відстає від вихідного сигналу на деякий час t. Структурна схема САК з наявністю чистого запізнювання в об’єкті приведена на рис. 6.1 (Кр – коефіцієнт підсилення регулятора):

Рисунок 6.1 - Структурна схема САК при наявності чистого

запізнювання в об’єкті

Передаточна функція об’єкту має вигляд :

де t - значення запізнювання, с.

об’єкт може бути описаний диференційним рівнянням з запізнюючим аргументом :

T1*T2*y¢¢+(T1+T2) *y¢+y = K*x(t-t) .

Наявність запізнювання в розімкненій системі приводить до зростання часу перехідного процесу на значення t.

Наявність запізнювання в об`єкті для замкненій системі приводить до зростання коливальності та тривалості перехідного процесу.

Наявність запізнювання в об’єкті не змінює вигляду АЧХ, але змінює ФЧХ, зокрема, знижує запас сталості по фазі g, який визначається за формулою:

g=180°-|j(wс)|,

де j(wс) - фаза на частоті зрізу wс, тобто на частоті, де коефіцієнт передачі системи дорівнює одиниці (або 20lg(А(wс))=0 дб).

Застосування критерію Найквіста дозволяє з’ясувати значення критичного запізнювання tкр, при наявності якого система знаходиться на межі сталості.

При цьому для розімкненої системи:

А(wс) =1 або 20lg(A(wс))=0 дб, j(wс) = -180°.

Значення критичного запізнювання tкр з’ясовується в наступному порядку:

1.По ЛАЧХ розімкненої системи без запізнювання з’ясовується частота зрізу , на якій 20lg(A(w))=0 дб

wс=10lg(w)

2.По ЛФЧХ розімкненої системи без запізнювання знаходиться фаза сигналу на частоті зрізу j(wс).

3.Значення критичного запізнювання tкр з’ясовується по формулі:

, де .

Дослідна частина:


3435410192834381.html
3435468286198714.html
    PR.RU™