Рішення на застосування режиму №5 радіаційного захисту

1. Встановлюється зона забруднення по статусу проживання, для цього:

- - визначається доза випромінювання (опромінення), яку може отримати населення протягом одного року при проживанні в звичайному режимі на забрудненій території (вирішується завдання 2), :

Висновок: 1. Оскільки Dмест = 140 мГр > 5 мЗв, то з додатка 23 витікає, що район Юрковка (6020) відноситься до зони гарантованого відселення.

2. З додатка 20: застосування тимчасового відселення для жителів Юрковка (6020) є безумовно виправданим рівнем втручання, оскільки Рнп= 1,25 мГр/ч більше верхнього критерію Р=108 мГр/ч (прийнято по третьому пункту критерій для ухвалення рішення).

В період підготовки евакуації жителі Юрковка (6020) повинні проживати в режимі «укриття».

3. Визначення дози випромінювання при евакуації жителів Юрковка (6020):

- маршрут евакуації: Юрковка (6420), Розвилка (6024), Туран (4824), Сараї (4024) і далі 9 км до зовнішньої межі зони М з перетином осі сліду хмари під кутом β = 20° на відстані R = 45 км від АЕС (вирішується завдання .№6);

- на ділянці маршруту Туран (4824) до межі зони М рух по ґрунтовій дорозі можливо тільки " суху погоду;

- подолання осі сліду хмари через дві доби tпр = 48ч;

- транспортні засоби - автобуси, kосл = 2 (додаток 16)

- середня швидкість руху колони V=20 км/ч, Кv=1;

- по додатку 15 коефіцієнт kβt = 1,04 (по інтерполяції);

- по додатку 14 визначається доза випромінювання, що отримується при подоланні зони забруднення = 0,796 мГр;

- визначається доза випромінювання за час руху по маршруту:

- визначається доза випромінювання за час збору і посадки людей в автобуси, tпос= 0,25ч, kосл= 1, потужність дози випромінювання через 48 годин після аварії:

Р48=Р1•kv•kw•kt = 1,052•5•0,36•0,26=0,492мГр/ч,

Dпос= Р48•tпос=0,492•0,25=0,123мГр

- визначається доза випромінювання, отримана жителями Юрковка (6420) за 48 годин, :

- визначається сумарна доза випромінювання за період від початку опромінення до виведення людей із зони зараження :Dпр.торб=Dукр+Dпос+Dпр=4,73+0,123+2,07=6,93мГр

Висновок: 1. Сумарна доза випромінювання Dпр.торб= 6,93 мГр, перевищує середньомісячну дозу тимчасового відселення D= 5 мЗв/мес (додаток 20).

2. При русі по маршруту евакуації люди повинні використовувати засоби захисту органів руху.

3. Визначається тривалість або початок робіт по дезактивації територій і будівель в Юрковка (6020) див. приклад до типового завдання №4.3435608418537190.html
3435672670685739.html
    PR.RU™