Методика виконання робіт з класифікації та кодування даних

Розробка кодів – це складний процес проектування, який включає розробку завдання на побудову класифікаторів, підготовку методичних матеріалів з їх проектування, збір і підготовку вхідних даних і, нарешті, безпосереднє складання, апробування, коригування і затвердження конкретних кодів.

Проектування кодів виконується у певній послідовності:

1) визначається номенклатура кодованих ознак;

2) складаються списки (картотеки) назв об'єктів кожного класифікаційного угруповання;

3) систематизується кожна номенклатура з урахуванням прийнятої системи класифікації;

4) вибирається найраціональніша система кодування, тобто визначаються правила запису коду;

5) кожному елементу номенклатури присвоюється кодове позначення (код);

6) остаточно оформляються закодовані номенклатури у ви­гляді спеціальних кодових книг (кодифікаторів).

Насамперед, повинні бути вивчені особливості, визначена номенклатура кодованих об'єктів, її динамічність, глибина класифікації. При цьому ознаки класифікації кожної номенклатури повинні бути пов'язані з класифікаторами інших номенклатур для забезпечення єдності їх використання на всіх ділянках обробки даних.

Систему кодування вибирають на основі побудови різних можливих варіантів і оцінки їх ефективності. Така оцінка виконується за критеріями технічної ефективності. Основними критеріями можуть служити: обсяг пам'яті ЕОМ, необхідної для розміщення кодифікатора, ємність кодифікатора, ступінь надлишковості, заповнюваності тощо.

Після вибору системи кодування збираються і готуються вхідні відомості, необхідні для безпосереднього складання систематизованого зведення назв класифікаційних угруповань і окремих елементів номенклатур, а також їх кодових позначень. На цьому етапі контролюються і впорядковуються дані за відповідними класифікаційними ознаками, відбувається їх ідентифікація і послідовне заповнення позицій кодифікатора, який іноді може будувати в кількох варіантах.

Одночасно з безпосереднім складанням кодифікаторів розробляється система їх ведення, призначена для актуалізації кодифікаторів, їх коригування у централізованому порядку з нагромадженням інформації про зміни, а також для оперативного повідомлення користувачів про внесені доповнення і зміни.Складені класифікатори експериментально перевіряються, у результаті чого визначається їх коректність, пристосованість до розв'язання конкретних задач управління в умовах машинної обробки даних; при цьому можна виявити певні недоліки, які усуваються за допомогою внесення відповідних корективів. Після апробації та коригування класифікатори затверджують і вводять у дію.


3435913690297510.html
3435964474292821.html
    PR.RU™