Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих.

1. Ринок, на якому багато фірм продають диференційований продукт і мають можливість в деяких межах контролювати ринкову ціну.

2. Засоби конкурентної боротьби, які застосовуються у сфері дифе-ренціації продукту, реклами і стимулювання збуту.

3. Фізичні, або інші відмінності між товарами різних фірм, які викликають у індивідуальних покупців бажання купувати товари тільки однієї фірми за умови, що продавці продають ці товари за однаковою ціною.

4. Недовикористання ресурсів, більш високі витрати на одиницю продукції, незавантаженість виробничих потужностей.

5. Якість продукції, обслуговування покупця, територіальне розмі-щення торгівельних пунктів, тощо.


3437374851771226.html
3437465438563027.html
    PR.RU™