Архітектура будівель і споруд, ДАС, образотворче мистецтво  

Архітектура будівель і споруд, ДАС, образотворче мистецтво

1. Які види освітлення будівельних майданчиків та ділянок виконання робіт проектуються, і в якому документі наводиться їх розрахунок?

2. Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання 3. будівельно-монтажних робіт. Технічні умови.

3. Основні рішення з охорони праці при використанні майданчиків та драбин для будівельно-монтажних робіт.

4. Основні рішення з охорони праці при використанні підмостей пересувних з пересувним робочим місцем.

5. Основні рішення з охорони праці при використанні підмостей пересувних збірно-розбірнх.

6. Основні рішення з охорони праці при виконанні опоряджувальних робіт, улаштуванні теплоізолювальних фасадних систем.

7. Основні рішення з охорони праці при виконанні ізоляційних робіт.

8. Основні рішення з охорони праці при виконанні покрівельних робіт.

9. Основні рішення з охорони праці при виконанні електромонтажних робіт.

10 Основні рішення з охорони праці при монтажі інженерного обладнання будівель і споруд.

11. Основні рішення з охорони праці при випробуванні інженерного обладнання будівель і споруд.

12. Основні рішення з охорони праці при виконанні робіт з реконструкції будівель і споруд.

13. Яку інформацію з охорони праці потрібно наводити при складанні пояснювальної записки до дипломного проекту?

14. Яка нормативна база з охорони праці використовується при розробці розділу "Охорона праці" дипломного проекту? Розкрити зміст.

15. Безпечні умови праці при оформленні інтр'єрів на висоті. Основні положення.

16. Правила безпеки при виконанні оздоблювальних робіт на висоті. Основні положення.

17. Правила безпеки по експлуатації ескалаторів. Основні положення.

18. Правила безпеки по експлуатації ліфтів. Основні положення.

19. Інженерне забезпечення при проектуванні висотних житлових і громадських будинків.

20. Пожежна автоматика будинків і споруд. Основні положення.

21. Санітарно-епідеміологічні та екологічні вимоги при проектуванні висотних житлових і громадських будинків.

22. Пожежна безпека при проектуванні висотних житлових і громадських будинків. Основні положення.

23. Правила безпеки застосування посудин, що працюють під тиском.

24. Заходи безпеки при проектуванні будівель в сейсмічно-небезпечних зонах.

25. Вимоги до безпечного застосування підйомників.

26. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього середовища.

27. Основні поняття та визначення пожежної безпеки, причини пожеж.

1. 28. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення.

29. Класифікація і загальні вимоги безпеки небезпечних і шкідливих речовин.

30. Основні положення при плануванні і забудові міських і сільських поселень.

Питання до виконання індивідуального завдання (за спеціальностями)

ТГПіВ

1. Загальні вимоги безпеки при експлуатації систем теплопостачання.

2. Загальні вимоги безпеки при експлуатації систем газопостачання.

3. Правила безпеки при виконанні земляних робіт засобами механізації.

4. Правила безпеки при виконанні ізоляційних робіт трубопроводів.

5. Правила безпеки при виконанні слюсарних робіт.

6. Правила безпеки при виконанні електрогазозварювальних робіт.

7. Правила безпеки при виконанні газозварювальних робіт.

8. Вимоги безпеки при виконанні зварювальних робіт на висоті.

9. Які пред’являються вимоги безпеки до приміщень для котлів, що застосовуються у житлово-комунальному господарстві?

10. Вимоги електробезпеки при виконанні робіт у траншеях.

11. Вимоги гігієни і безпеки праці до робочих місць і територій теплових установок і мереж.

12. Заходи безпеки під час ремонту теплових мереж.

13. Вимоги безпеки при проведенні монтажних і ремонтних робіт у системі опалення.

14. Вимоги безпеки при проведенні монтажних і ремонтних робіт у системі вентиляції.

15. При яких умовах дозволяється зварювання і газова різка на газопроводах, що знаходяться під газом?

16. Заходи безпеки при улаштуванні газового устаткування промислових і комунальних підприємств.

17. Заходи безпеки при улаштуванні та експлуатації газорозподільних станцій, складів і установок зрідженого газу.

18. Вимоги електробезпеки при виконанні робіт у траншеях.

19. Правила безпеки праці при організації монтажних робіт інженерних систем на висоті.

20. Які небезпечні і шкідливі фактори впливають на працівника під час монтажу інженерного обладнання будівель і споруд (системи опалення)?

21. Які небезпечні і шкідливі фактори впливають на працівника під час монтажу інженерного обладнання будівель і споруд (системи вентиляції)?

22. Які небезпечні і шкідливі фактори впливають на працівника під час монтажу інженерного обладнання будівель і споруд (системи теплопостачання)?

23. Які небезпечні і шкідливі фактори впливають на працівника під час монтажу інженерного обладнання будівель і споруд (системи газопостачання)?

24. Загальні вимоги безпеки при випробуванні інженерного обладнання будівель і споруд (системи опалення).

25. Загальні вимоги безпеки при випробуванні інженерного обладнання будівель і споруд (системи вентиляції).

26. Загальні вимоги безпеки при випробуванні інженерного обладнання будівель і споруд (системи теплопостачання).

27. Загальні вимоги безпеки при випробуванні інженерного обладнання будівель і споруд (системи газопостачання).

28. Які застосовуються запобіжні і сигнальні пристрої, що забезпечують безпечну експлуатацію котельних установок?

29. Засоби попередження обвалення стінок траншей і котлованів.

30. Які галузеві роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою? Порядок допусків до робіт з підвищеною небезпекою.

Питання до виконання індивідуального завдання (за спеціальностями)

ВВ

1. Загальні вимоги безпеки при експлуатації споруд водопостачання.

2. Загальні вимоги безпеки при експлуатації споруд водовідведення.

3. Безпечна експлуатація поверхневих водозаборів.

4. Безпечна експлуатація підземних водозаборів.

5. Безпечна експлуатація насосних станцій.

6. Безпека праці при роботах у ємкісних спорудах.

7. Безпека праці при роботі з хімічним речовинами і реагентами.

8. Безпека праці при роботі в колодязях.

9. Правила виконання земляних робіт.

10. Правила виконання монтажних і демонтажних робіт систем водопостачання.

11. Правила безпеки при технічному огляді каналізаційних мереж.

12. Безпека праці при ремонті каналізаційних колекторів.

13. Безпека праці при виконанні ремонтних робіт у грабельному приміщенні.

14. Правила безпеки при експлуатації метантенків.

15. Правила безпеки при експлуатації мулових майданчиків.

16. Правила безпеки при експлуатації біофільтрів.

17. Правила безпеки при експлуатації аеротенків.

18. Правила безпеки при експлуатації полів зрошення і фільтрації.

19. Правила безпеки при експлуатації хлораторних.

20. Правила безпеки при транспортуванні ємностей з хлором.

21. Надання першої допомоги при отруєнні хлором.

22. Правила безпеки при експлуатації установки амонізації води.

23. Правила безпеки при експлуатації установок зневаження води гіпохлоритом натрію.

24. Правила безпеки при експлуатації озонаторів.

25. Правила безпеки при експлуатації бактерицидних установок.

26. Які передбачаються заходи безпеки при експлуатації устаткування водних свердловин?

27. Які передбачаються заходи безпеки при аварійно-ремонтних роботах на водоводах і вуличних водогінних мережах.

28. Правила безпеки при використанні кремнійфтористого натрію для фільтрування води.

29. Правила безпеки при виконанні земляних робіт у зоні розташування підземних комунікацій.

30. Правила безпеки при виконанні земляних робіт у водонасичених ґрунтах.

Питання до виконання індивідуального завдання (за спеціальностями)

ЕКБ

1.Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника атомної електростанції.

2. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника теплової електростанції.

3. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника фармацевтичного виробництва.

4. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника нафтопереробної промисловості.

5. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника автозаправочної станції.

6. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника виробництва мінеральних добрив.

7. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника металургійної промисловості.

8. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника полігону твердих побутових відходів.

9. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника виробництва будівельних матеріалів (цементу, асфальту, бетону).

10. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника виробництва скляної тари.

11. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника целюлозно-паперової промисловості.

12. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника текстильного виробництва.

13. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника котельної.

14. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника деревообробної промисловості.

15. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника машинобудівельної промисловості.

16. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника метрополітену.

17. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника тваринницького комплексу.

18. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника птахокомплексу.

19. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника заводу сахарного виробництва.

20. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника м’ясокомбінату.

21. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника молочного виробництва.

22. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника пивного заводу.

23. Які питання охорони праці вирішуються в ПОБ?

24. Які основні питання вирішуються в ПВР?

25. Які питання з охорони праці приймаються при розробці будгенпланів ПОБ?

26. Яка нормативна база з охорони праці використовується при розробці розділу «Охорони праці» дипломного проекту?

27. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника цукрового виробництва.

28. Визначити небезпечні і шкідливі фактори, які впливають на працівника зернового комплексу.

29. Правила безпеки при виконанні земляних робіт.

30. Які види освітлення будівельного майданчика та ділянок виконання робіт проектуються і в якому документі наводиться їх розрахунок?

Питання до виконання індивідуального завдання (за спеціальностями)

ІУСТ, АТП

1. На кого поширюються вимоги «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ».

2. В який термін необхідно приводити у відповідність вимогам «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ» робочі місця, які вже перебували в експлуатації на час уведення в дію цих правил?

3. Яким чином повинен діяти власник підприємства у разі відсутності в нормативно-правових актах про охорону праці під час виконання певного виду робіт, пов’язаних з експлуатацією або обслуговуванням ЕОМ?

4. У яких межах власники та інші посадові особи підприємств, фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю забезпечують виконання вимог діючих «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ»?

5. Які небезпечні та шкідливі фактори діють на робочих місцях, обладнаних відеотерміналами?

6. Вимогам яких норм і правил повинні відповідати будівлі та приміщення, в яких експлуатуються ЕОМ, а також виконується їх обслуговування, налагодження і ремонт?

7. Які вимоги пред’являються до приміщень, де розташовуються ЕОМ, виконується їх обслуговування, налагодження і ремонт?

8. Яким чином слід розміщувати робочі місця з відео терміналами або персональними ЕОМ у приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів? Якою повинна бути площа і обсяг приміщень, в яких розташовуються відео термінали?

9. Які вимоги пред’являються до приміщень для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ (можливість очищення поверхонь, підлоги)?.

10. Яким чином забезпечується пожежна безпека комп’ютерних класів?

11. Яким вимогам повинні відповідати приміщення для відпочинку, приймання їжі, психологічного розвантаження осіб, які працюють з ЕОМ?

12. До якого класу згідно з гігієнічною класифікацією праці повинні відповідати умови праці осіб, що працюють з ЕОМ?.

13. Яке освітлення повинні мати приміщення з ЕОМ і за рахунок чого воно забезпечується?

14. Яким вимогам повинен відповідати рівень освітленості на робочому місці в зоні розташування документів?

15. Наведіть основні рішення по захисту осіб, що працюють з ЕОМ, від дії шуму, від дії вібрації; наведіть основні рішення по забезпеченню нормативних параметрів мікроклімату та рівнів іонізації повітря приміщень.

16. Яким чином забезпечується електробезпека під час проектування систем електропостачання, монтажу силового електрообладнання та електричного освітлення будівель і приміщень для ЕОМ?

17. Які вимоги пред’являються до штепсельних з’єднань та електророзеток для живлення персональних ЕОМ?

18. В чому полягає особливість конструкції змінної підлоги в приміщеннях для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ?

19. Визначте вимоги до клавіатури ЕОМ.

20. Визначте загальні вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ (площа, виділена для одного робочого місця, організація освітлення, відстані між бічними та тильними поверхнями ВДТ, забезпечення проходів між рядами робочих місць, …).

21. Визначте вимоги «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ» до конструкції робочого місця користувача відео терміналу (при роботі сидячи), якщо користування відеотерміналом (персональним ЕОМ) є основним видом діяльності або періодичним.

22. Визначте вимоги «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ» до елементів меблів, що використовуються для обладнання робочих місць користувачів (робочий стіл, робоче сидіння, …).

23. Визначте вимоги «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ» до розташування екрана відеотермінала та клавіатури на робочому столі користувача ЕОМ, а також до оснащення його робочого місця.

24. Визначте вимоги «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ» до організації робочого місця, яке передбачає використання ЕОМ для управління технологічним обладнанням (станки з програмним управлінням, роботизовані технологічні комплекси, …).

25. Визначте вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ..

26. Визначте вимоги безпеки праці під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ.

27. В чому полягають особливості проектування режимів праці та відпочинку осіб, що працюють з ЕОМ?

28. Визначте вимоги «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ» до виробничого персоналу, яким виконуються роботи, пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ.

29. Визначте обов’язки, права та відповідальність власника підприємства за порушення «Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ».

30. Визначте права та обов’язки працівників, які виконують роботи, пов’язані з експлуатацією. Обслуговуванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ.

Питання до виконання індивідуального завдання (за спеціальностями)

ТБКВМ, ТКД

1. Які питання охорони праці слід вирішувати у відповідному розділі дипломного проекту ?

2. Які організаційні заходи слід передбачати під час підготовки спеціалістів галузі ?

3. Які організаційні заходи слід передбачати під час допуску спеціалістів галузі до виконання робіт?

4. Які організаційні заходи слід передбачати з метою забезпечення працівників засобами індивідуального захисту ?

5. Які види засобів індивідуального захисту застосовуються в галузі?

6. Які організаційні заходи слід передбачати під час проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці ?

7. Як здійснюється державний нагляд і громадський контроль з питань охорони праці в галузі ?

8. Як здійснюється медичний контроль працівників в галузі ?

9. Які існують види загальнообов'язкових інструктажів з питань охорони праці в галузі ?

10. Напрями попередження виробничого травматизму в умовах галузі.

11. Які вимоги з охорони праці висуваються до технологічного обладнання ?

12. З якою метою і яким чином здійснюється профвідбір працівників в галузі ?

13. З якою метою і яким чином здійснюються профорієнтація і професійна адаптація працівників в галузі ?

14. Які вимоги з охорони праці висуваються до складських приміщень ?

15. Які вимоги з охорони праці висуваються до формувальних відділень ?

16. Які вимоги з охорони праці висуваються до арматурних відділень ?

17. Які вимоги з охорони праці висуваються до бетонозмішувальних відділень ?

18. Які вимоги з охорони праці висуваються до торгівельних приміщень ?

19. Які вимоги з охорони праці висуваються до складського обладнання ?

20. Які вимоги з охорони праці висуваються до лако-фарбувальних відділень?

21. Які вимоги з охорони праці висуваються до дозувальних відділень ?

22. Які вимоги з охорони праці висуваються до територій підприємств ?

23. Які вимоги з охорони праці висуваються до міжцехового автомобільного транспорту ?

24. Які вимоги з охорони праці висуваються до міжцехового залізничного транспорту ?

25. Які вимоги з охорони праці висуваються до внутрішньо цехових вантажопідіймальних машин і механізмів ?

26. Які вимоги з охорони праці висуваються до вантажопідіймальних машин і механізмів на території підприємства?

27. Які вимоги з охорони праці висуваються до посудин, що працюють під тиском (балони, компресори, автоклави, ресивери тощо) ?

28. Які вимоги з охорони праці висуваються до відділень опоряджувальних робіт ?

29. Які вимоги з охорони праці висуваються до територій підприємств у нічні

години роботи ?

30. Які вимоги з охорони праці висуваються до торгівельних приміщень у нічні години?

Питання до виконання індивідуального завдання (за спеціальностями)

ЗіК, ГСіТ, Геодезія

1. Які питання охорони праці слід вирішувати у відповідному розділі дипломного проекту ?

2. Які організаційні заходи слід передбачати під час підготовки спеціалістів галузі ?

3. Які організаційні заходи слід передбачати під час допуску спеціалістів галузі до виконання робіт?

4. В яких нормативно-правових документах викладені ергономічні вимоги до обладнання робочого приміщення і робочого місця користувачів ПЕОМ?

5. Яких інженерно-технічних заходів з електробезпеки та пожежної безпеки слід дотримуватись під час експлуатації робочого обладнання офісних приміщень?

6. З якою метою здійснюється система занулення електроспоживачів ?

7. З якою метою здійснюється система захисного заземлення нульової нейтралі в електричній мережі ?

8. В яких мережах здійснюється система занулення електроспоживачів ?

9. В яких мережах здійснюється система захисного заземлення електроспоживачів ?

10. Яким чином здійснюється захист об'єктів від статичної електрики ?

11. Яким чином здійснюється захист об'єктів від атмосферної електрики ?

12. Які організаційні заходи слід передбачати під час проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці ?

13. Як здійснюється державний нагляд і громадський контроль з питань охорони праці в галузі ?

14. Як здійснюється медичний контроль працівників в галузі ?

15. Які існують види загальнообов'язкових інструктажів з питань охорони праці в галузі ?

16. Напрями попередження виробничого травматизму та захворювання в умовах галузі ?

17. Як здійснюється захист працівників від впливу електромагнітних випромінювань ?

18. Як здійснюється захист працівників від впливу шуму ?

19. Як здійснюється нормування виробничого освітлення на робочих місцях працівників галузі ?

20. Як здійснюється державний нагляд і громадський контроль з питань пожежної безпеки на об'єктах галузі ?

21. Які організаційні заходи слід передбачати під час проведення навчання і перевірки знань працівників з питань пожежної безпеки ?

22. Яких нормативно-правових документів слід дотримуватись під час

розробки розділу "Охорона праці" в дипломному проекті відповідної галузі ?

22. Наведіть перелік можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які випливають з аналізу роботи працівників відповідних галузей .

23. Наведіть огляд відомих медичних профілактичних заходів щодо збереження здоров'я та підвищення працездатності користувачів ПЕОМ.

24. На основі яких нормативно-правових документів здійснюється розробка заходів і призначається відповідний режим праці і відпочинку користувачів ПЕОМ ?

25. Наведіть огляд відомих технічних засобів профілактики порушень стану здоров'я користувачів ПЕОМ.

26. Наведіть огляд заходів правового забезпечення охорони праці користувачів ПЕОМ.

27. Організація робочого простору виробничих приміщень працівників галузі.

28. Як здійснюється нормування мікроклімату та іонного складу повітря виробничих приміщень працівників галузі ?

29. За яким принципом здійснюється профвідбір працівників в галузі ?

30. Долікарська допомога при ураженні людини електричним струмом.


3444092189776080.html
3444166806829224.html
    PR.RU™